top of page
7..jpg
แผนที่ & ติดต่อ

 ตั้งอยู่บนทำเลสะดวกบนถนนลาดกระบัง ภายในระยะขับรถไม่นานไปยังสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิกรุงเทพ และสถานีแอร์พอร์ตลิงค์ลาดกระบังเพื่อไปยังย่านศูนย์กลางธุรกิจของกรุงเทพฯ ภายใน 30 นาที 

ที่อยู่: :

1599/1 ลาดกระบังซอย 13 ถนนลาดกระบัง
ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 ประเทศไทย

โทร: +66 (0) 2-327-1555

มือถือ: +66 (0) 096-941-6656

มือถือ: +66 (0) 082-547-9396

อีเมล์:

sales1@canalissuvarnabhumi.com  

sales2@canalissuvarnabhumi.com 

สำรองที่นั่ง: bookme@canalissuvarnabhumi.com 

rsvn@canalissuvarnabhumi.com

GET IN TOUCH
CANALIS SUVARNABHUMI AIRPORT HOTEL

Thanks for submitting!

Anchor 1
bottom of page